Skip to main content

In 2024 zal de algemene ledenvergadering (ALV) uitgeschreven worden op nader te noemen datum.

Zodra er meer bekend is van hoe er volgend uitziet met de club, huur / verhuur en de gang van zaken rond het koken.

We verwachten rond eind oktober de gegevens duidelijk te hebben, hoe het ervoor staat. Dan schrijven we een nieuwe vergadering uit. Minimaal 14 dagen vooraf gaande aan deze vergadering worden de stukken gepubliceerd en de uitnodigingen verstuurd.