Skip to main content

Op 27 november 2023 om 20.00 uur is de algemene ledenvergadering (ALV).

De meeste stukken zijn al te vinden op de website. Deze vergadering is extra belangrijk omdat we samen moeten bepalen hoe we de bedrijfsvoering van de club  gaan wijzigen, omdat zoals zovele jaren al de aanwas van leden achterblijft bij de verwachtingen.  Laten we met zijn allen proberen het tij te keren, dus ben erbij en help creatief mee aan onze nieuwe club met de nieuwe naam Hooge Keuken Nuenen